[Akte] Horrormensch [Sozialstunden & Bann offen]

  • Bann

   [Akte] Horrormensch [Sozialstunden & Bann offen]

   [Akte] Horrormensch [Sozialstunden & Bann & Rollback offen]

   Der Spieler @Horrormensch hat am 2017-12-08 bei @Creepercity gegrieft.

   Nummer der PE:242

   Strafe:
   132630 A Strafe , 900 Sozialstunden(Blöcke) und 67 Tage Bann (bei Zahlungsunfähigkeit 900 Sozialstunden(Blöcke) und 435 Tage Bann).

   Rollback wird angefordert, keine Entschädigung für das Opfer   Tatbestand: Grief
   Block Grief:
   Gesetzt:Abgebaut:Strafe:
   0179179 Stone2148 A
   808 Dirt96 A
   30030 Cobblestone360 A
   01414 Oak Wood Planks168 A
   01313 Iron Ore156 A
   022 Coal Ore24 A
   033 Oak Wood36 A
   03535 Oak Leaves210 A
   033 Birch Leaves18 A
   011 Dispenser12 A
   022 Bed (Block)24 A
   044 Powered Rail48 A
   03434 Detector Rail408 A
   066 Grass36 A
   022 Redstone (Wire)24 A
   0161161 Wheat (Crop)966 A
   088 Sign (Wall Block)96 A
   011 Snow (Block)12 A
   022 Cactus12 A
   0409409 Sugar Cane (Block)2454 A
   011 Glowstone12 A
   01212 White Stained Glass144 A
   01313 Wooden Trapdoor156 A
   022 Iron Fence24 A
   01616 Glass Pane192 A
   02525 Melon (Block)300 A
   011 Pumpkin Stem6 A
   011 Melon Stem6 A
   022 Cauldron (Block)24 A
   011 Redstone Lamp12 A
   011 Spruce Wood Stairs12 A
   02828 Carrot (Crop)168 A
   011 Potatoes (Crop)6 A
   011 Redstone Comparator (Off)12 A
   01818 Hopper216 A
   0748748 Block of Quartz8976 A
   01616 Quartz Stairs192 A
   088 White Stained Thin Glass96 A
   033 Sea Lantern36 A
   01414 Hay Bale168 A
   099 Double Tallgrass54 A
   022 Spruce Fence24 A
   011 Dark Oak Fence12 A
   202 Beetroot Block24 A
   022 Flower Pot (Item)24 A
   Blöcke Gesamt:2141(656P)18204A

   Luxus Grief:
   Abgebaut:
   3 Block of Diamond = 1080 A
   98 Block of Gold = 8820 A
   502 Block of Iron = 27108 A
   2 Lapis Lazuli Block = 72 A
   11 Anvil = 2046 A
   1 Enchantment Table = 100 A
   6 Beacon = 75000 A
   1 Skeleton Skull (Block) = 200 A
   Gesamt:114426 A
   Vollzug:
   Geldstrafe:Offen
   Sozialstunden:Offen
   Bann:Offen
   Vollzugsbeamter:
   Bilder
   • 2017-12-09_21.44.40.png

    1,19 MB, 1.920×1.057, 16 mal angesehen
   • 2017-12-09_21.47.20.png

    646,3 kB, 1.920×1.057, 13 mal angesehen
   • 2017-12-09_21.47.27.png

    624,53 kB, 1.920×1.057, 12 mal angesehen
   • 2017-12-09_21.47.34.png

    623,72 kB, 1.920×1.057, 11 mal angesehen
   • 2017-12-09_21.47.36.png

    654,08 kB, 1.920×1.057, 11 mal angesehen
   • 2017-12-09_21.47.45.png

    641,58 kB, 1.920×1.057, 10 mal angesehen
   • 2017-12-09_21.47.47.png

    638,87 kB, 1.920×1.057, 13 mal angesehen
   CEO von Royal_Industries
   Polizist
   :thumbup:

   Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von „HutzDE“ ()

   [Akte] Horrormensch [Sozialstunden & Bann offen]

   Der Spieler @Horrormensch hat am 2017-12-09 bei @Hauptstadt gegrieft.

   Nummer der PE:242

   Strafe:
   63220 A Strafe , 900 Sozialstunden(Blöcke) und 12 Tage Bann (bei Zahlungsunfähigkeit 900 Sozialstunden(Blöcke) und 187 Tage Bann).

   Rollback wird angefordert, keine Entschädigung für das Opfer   Tatbestand: Grief
   Block Grief:
   Gesetzt:Abgebaut:Strafe:
   03737 Stone444 A
   808 Dirt96 A
   808 Cobblestone96 A
   055 Oak Wood60 A
   022 Spruce Wood24 A
   033 Glass36 A
   022 Bookshelf24 A
   011 Torch12 A
   011 Oak Wood Stairs12 A
   022 Wheat (Crop)12 A
   022 Cobblestone Stairs24 A
   011 Lever12 A
   033 Redstone Torch36 A
   022 Button (Stone)24 A
   011 Snow (Block)12 A
   033 Oak Fence36 A
   011 Glowstone12 A
   022 White Stained Glass24 A
   022 Wooden Trapdoor24 A
   055 Iron Fence60 A
   066 Glass Pane72 A
   011 Vines6 A
   077 Cobblestone Wall84 A
   011 Carrot (Crop)6 A
   033 Block of Quartz36 A
   055 White Stained Clay60 A
   033 White Stained Thin Glass36 A
   033 Sea Lantern36 A
   04343 Hay Bale516 A
   066 Carpet (White)72 A
   011 Double Tallgrass6 A
   044 Spruce Fence48 A
   022 Dark Oak Fence24 A
   033 Magma Block36 A
   033 Iron Door36 A
   Blöcke Gesamt:505(5P)2154A

   Luxus Grief:
   Abgebaut:
   50 Block of Emerald = 20250 A
   35 Block of Diamond = 12600 A
   35 Block of Gold = 3150 A
   193 Block of Iron = 10422 A
   4 Anvil = 744 A
   1 Beacon = 12500 A
   7 Skeleton Skull (Block) = 1400 A
   Gesamt:61066 A
   Vollzug:
   Geldstrafe:Offen
   Sozialstunden:Offen
   Bann:Offen
   Vollzugsbeamter:
   Bilder
   • 2017-12-14_18.02.00.png

    836,7 kB, 1.920×1.057, 10 mal angesehen
   • 2017-12-14_18.31.01.png

    820,88 kB, 1.920×1.057, 9 mal angesehen
   • 2017-12-14_18.31.04.png

    808,26 kB, 1.920×1.057, 9 mal angesehen
   • 2017-12-14_18.31.19.png

    813,56 kB, 1.920×1.057, 8 mal angesehen
   • 2017-12-14_18.31.20.png

    834,36 kB, 1.920×1.057, 8 mal angesehen
   • 2017-12-14_18.31.25.png

    906,84 kB, 1.920×1.057, 10 mal angesehen
   CEO von Royal_Industries
   Polizist
   :thumbup:

   Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von „Waldi“ ()