[Akte] Horrormensch [Sozialstunden & Bann offen]

  [Akte] Horrormensch [Sozialstunden & Bann offen]

  [Akte] Horrormensch [Sozialstunden & Bann & Rollback offen]

  Der Spieler @Horrormensch hat am 2017-12-08 bei @Creepercity gegrieft.

  Nummer der PE:242

  Strafe:
  132630 A Strafe , 900 Sozialstunden(Blöcke) und 67 Tage Bann (bei Zahlungsunfähigkeit 900 Sozialstunden(Blöcke) und 435 Tage Bann).

  Rollback wird angefordert, keine Entschädigung für das Opfer  Tatbestand: Grief
  Block Grief:
  Gesetzt:Abgebaut:Strafe:
  0179179 Stone2148 A
  808 Dirt96 A
  30030 Cobblestone360 A
  01414 Oak Wood Planks168 A
  01313 Iron Ore156 A
  022 Coal Ore24 A
  033 Oak Wood36 A
  03535 Oak Leaves210 A
  033 Birch Leaves18 A
  011 Dispenser12 A
  022 Bed (Block)24 A
  044 Powered Rail48 A
  03434 Detector Rail408 A
  066 Grass36 A
  022 Redstone (Wire)24 A
  0161161 Wheat (Crop)966 A
  088 Sign (Wall Block)96 A
  011 Snow (Block)12 A
  022 Cactus12 A
  0409409 Sugar Cane (Block)2454 A
  011 Glowstone12 A
  01212 White Stained Glass144 A
  01313 Wooden Trapdoor156 A
  022 Iron Fence24 A
  01616 Glass Pane192 A
  02525 Melon (Block)300 A
  011 Pumpkin Stem6 A
  011 Melon Stem6 A
  022 Cauldron (Block)24 A
  011 Redstone Lamp12 A
  011 Spruce Wood Stairs12 A
  02828 Carrot (Crop)168 A
  011 Potatoes (Crop)6 A
  011 Redstone Comparator (Off)12 A
  01818 Hopper216 A
  0748748 Block of Quartz8976 A
  01616 Quartz Stairs192 A
  088 White Stained Thin Glass96 A
  033 Sea Lantern36 A
  01414 Hay Bale168 A
  099 Double Tallgrass54 A
  022 Spruce Fence24 A
  011 Dark Oak Fence12 A
  202 Beetroot Block24 A
  022 Flower Pot (Item)24 A
  Blöcke Gesamt:2141(656P)18204A

  Luxus Grief:
  Abgebaut:
  3 Block of Diamond = 1080 A
  98 Block of Gold = 8820 A
  502 Block of Iron = 27108 A
  2 Lapis Lazuli Block = 72 A
  11 Anvil = 2046 A
  1 Enchantment Table = 100 A
  6 Beacon = 75000 A
  1 Skeleton Skull (Block) = 200 A
  Gesamt:114426 A
  Vollzug:
  Geldstrafe:Offen
  Sozialstunden:Offen
  Bann:Offen
  Vollzugsbeamter:
  Bilder
  • 2017-12-09_21.44.40.png

   1,19 MB, 1.920×1.057, 39 mal angesehen
  • 2017-12-09_21.47.20.png

   646,3 kB, 1.920×1.057, 31 mal angesehen
  • 2017-12-09_21.47.27.png

   624,53 kB, 1.920×1.057, 30 mal angesehen
  • 2017-12-09_21.47.34.png

   623,72 kB, 1.920×1.057, 29 mal angesehen
  • 2017-12-09_21.47.36.png

   654,08 kB, 1.920×1.057, 31 mal angesehen
  • 2017-12-09_21.47.45.png

   641,58 kB, 1.920×1.057, 29 mal angesehen
  • 2017-12-09_21.47.47.png

   638,87 kB, 1.920×1.057, 36 mal angesehen

  Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von „HutzDE“ ()

  [Akte] Horrormensch [Sozialstunden & Bann offen]

  Der Spieler @Horrormensch hat am 2017-12-09 bei @Hauptstadt gegrieft.

  Nummer der PE:242

  Strafe:
  63220 A Strafe , 900 Sozialstunden(Blöcke) und 12 Tage Bann (bei Zahlungsunfähigkeit 900 Sozialstunden(Blöcke) und 187 Tage Bann).

  Rollback wird angefordert, keine Entschädigung für das Opfer  Tatbestand: Grief
  Block Grief:
  Gesetzt:Abgebaut:Strafe:
  03737 Stone444 A
  808 Dirt96 A
  808 Cobblestone96 A
  055 Oak Wood60 A
  022 Spruce Wood24 A
  033 Glass36 A
  022 Bookshelf24 A
  011 Torch12 A
  011 Oak Wood Stairs12 A
  022 Wheat (Crop)12 A
  022 Cobblestone Stairs24 A
  011 Lever12 A
  033 Redstone Torch36 A
  022 Button (Stone)24 A
  011 Snow (Block)12 A
  033 Oak Fence36 A
  011 Glowstone12 A
  022 White Stained Glass24 A
  022 Wooden Trapdoor24 A
  055 Iron Fence60 A
  066 Glass Pane72 A
  011 Vines6 A
  077 Cobblestone Wall84 A
  011 Carrot (Crop)6 A
  033 Block of Quartz36 A
  055 White Stained Clay60 A
  033 White Stained Thin Glass36 A
  033 Sea Lantern36 A
  04343 Hay Bale516 A
  066 Carpet (White)72 A
  011 Double Tallgrass6 A
  044 Spruce Fence48 A
  022 Dark Oak Fence24 A
  033 Magma Block36 A
  033 Iron Door36 A
  Blöcke Gesamt:505(5P)2154A

  Luxus Grief:
  Abgebaut:
  50 Block of Emerald = 20250 A
  35 Block of Diamond = 12600 A
  35 Block of Gold = 3150 A
  193 Block of Iron = 10422 A
  4 Anvil = 744 A
  1 Beacon = 12500 A
  7 Skeleton Skull (Block) = 1400 A
  Gesamt:61066 A
  Vollzug:
  Geldstrafe:Offen
  Sozialstunden:Offen
  Bann:Offen
  Vollzugsbeamter:
  Bilder
  • 2017-12-14_18.02.00.png

   836,7 kB, 1.920×1.057, 30 mal angesehen
  • 2017-12-14_18.31.01.png

   820,88 kB, 1.920×1.057, 30 mal angesehen
  • 2017-12-14_18.31.04.png

   808,26 kB, 1.920×1.057, 29 mal angesehen
  • 2017-12-14_18.31.19.png

   813,56 kB, 1.920×1.057, 31 mal angesehen
  • 2017-12-14_18.31.20.png

   834,36 kB, 1.920×1.057, 29 mal angesehen
  • 2017-12-14_18.31.25.png

   906,84 kB, 1.920×1.057, 33 mal angesehen

  Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von „Waldi“ ()